V Turíne je psychológ zadarmo


Nápad sa zrodil od asociácie Retedonna, ktorá od roku 2000 podporuje sieť profesionálnych a kultúrnych výmen medzi ľuďmi, ktorí zdieľajú výber čítania reality, v ktorej žijú, prostredníctvom „rodovej perspektívy“. Zvláštnosťou pomoci je vzťah, ktorý je nadviazaný medzi psychologičkou a užívateľkou, a nie iba kontakt medzi lekárom a pacientkou s presvedčením, že porovnanie v rámci rovnakého pohlavia môže byť funkčné pre blaho týchto osôb. hľadať pomoc.


Na rezerváciu schôdze je možné zavolať na tieto čísla: okres 3, 011 4435358; obvod 5, 011 4435511/61; okres 6, 011 4435636.

Pozri tiež:

    • „Zlé matky?“. Kniha
    • Ako sa vysporiadať s dospievaním svojich detí

    Značky:  Hviezda Starý Test - Psyche Starý