Na čo slúžia neinvazívne prenatálne skríningové testy (NIPT)?


Ciele prenatálnej diagnostiky

Pojem prenatálna diagnostika znamená súbor testov a skríningov na monitorovanie zdravia plodu počas tehotenstva, od prvých týždňov embryonálneho vývoja až do pôrodu. Hovoríme preto o pokročilých diagnostických technikách, ktoré nám umožňujú identifikovať chromozomálne abnormality, malformácie plodu a genetické mutácie.
Prenatálna diagnostika na jednej strane vyzdvihuje zdravotný stav plodu, umožňuje identifikáciu akýchkoľvek patológií a terapeutických ciest, na druhej strane upokojuje rodičov a umožňuje im sledovať priebeh tehotenstva v neinvazívnom, ale spoľahlivým a presným spôsobom počas celého tehotenstva.

© Depositphotos_

Čo sú NIPT a na aké účely sa vykonávajú

NIPT alebo neinvazívne prenatálne skríningové testy boli zavedené za posledných 30 rokov. Analyzujú materskú krv a DNA plodu, ktoré sú v nej obsiahnuté, aby poskytli presné informácie o zdravotnom stave nenarodeného dieťaťa. Tieto testy sú indikované od 10. týždňa gravidity, keď je fetálna DNA identifikovateľná v krvi matky.

Účinný, spoľahlivý a neinvazívny test: GENIUM

Genium test je súčasťou neinvazívnych prenatálnych skríningov (NIPT): je rýchly a bezpečný a poskytuje odpoveď na prítomnosť chromozomálnych abnormalít plodu analyzovaním fragmentov DNA plodu prítomných v materskej krvi. Vykonáva sa s normálnym odberom materskej krvi od 10. týždňa tehotenstva. Genium môžu vykonávať všetky tehotné ženy a je veľmi dôležité, pretože sa vyhýba rizikám spojeným s invazívnymi diagnostickými testami. Skríning v žiadnom prípade nemôže nahradiť diagnostické testy, ako je napríklad amniocentéza.
Tento test je indikovaný u žien akejkoľvek vekovej a rizikovej kategórie v prípade slobodných tehotenstiev, dvojčiat a reprodukcie asistovanej lekárom.

© Lifebrain

Počuli ste už o karte Dolce Attesa od spoločnosti Lifebrain?

Lifebrain, vždy po boku žien v chúlostivom momente tehotenstva, vytvoril špeciálnu kartu Dolce Attesa Card, ktorá poskytuje zľavy na všetky rutinné testy, ktoré sa majú opakovať počas týždňov tehotenstva. Karta Lifebrain Card platí aj pre NIPT práve preto, aby budúcim matkám umožnil pravidelný prístup ku kvalitným skúškam bez stresu a bez vážnych ekonomických nákladov. Je to pekná iniciatíva, ako dať budúcim rodičom radosť z pokoja!


V spolupráci so spoločnosťou Lifebrain

Značky:  Dnešné Ženy Hviezda Starý Test - Psyche